Als vers afgestudeerde IT'er/automatiseerder kwam ik direct in de software-hoek terecht. In eerste instantie vooral PC-programmeerwerk in C (bijvoorbeeld het maken van speciale Motif-widgets voor de ASML TwinScan, een software-wereld waar stabiliteit, betrouwbaarheid en streng testen van enorm belang zijn), daarna veel embedded programmeerwerk voor 8-bit webservertjes voor procesmonitoring bij HiTECHnologies waar het zwaartepunt weer op efficientie, snelheid en zuinig geheugengebruik lag.

Maar tegelijk met mijn interesses voor de ontwikkelingen op website-gebied groeide ook mijn belangstelling voor het programmeren van geavanceerdere websites. In mijn eigen bedrijf (Revee Creative) heb ik mijn programmeerkunsten in eerste instantie gebruikt om de toen gangbare maar erg rommelig ogende CMS-systemen als Xoops, Joomla en Drupal zodanig om te bouwen dat ze "echte" commercieel inzetbare websites opleverden. Om een site in die systemen te laten werken zoals klanten dat graag wilden zien, was vaak flink wat verbouwwerk nodig. Sites die deze systemen gebruikten zoals ze standaard waren, gaven meer associatie met "hacker-sites" dan nette bedrijvensites. Met het concept "WebLife" maakte ik deze CMS-sites dus bruikbaar voor "gewone" toepassingen en bracht ik interactieve websites (met fora, reactiemogelijkheden enz) bij bedrijven die daar voorheen niet aan gedacht hadden, het idee dat later "web 2.0" ging heten.

Met de komst van betere systemen als WordPress en Concrete5 werd het modificeren van CMS'en minder nodig en ben ik me meer met het ontwerpen en onderhouden van websites gaan bezighouden (zie ook "Webdesigner") maar ook heb ik mij verder bekwaamd in het bouwen van complete eigen webapplicaties. In mijn tijd bij A2SP (2012-2013) heb ik gewerkt aan hun nieuwe customer portal (PHP op het CodeIgniter framework), daarna heb ik als zelfstandige de opdracht gekregen tot het bouwen van Oechie (PHP met Concrete5 als framework), een zoeksysteem voor tweedehands auto's, auto-onderhoud en klussen. Toen het programmeerwerk aan de backend voor deze site af was, heb ik ook nog eens het ontwerp van de frontend geheel herzien en laten voldoen aan de laatste normen van HTML5 en CSS3 en bovendien mobiel-vriendelijk gemaakt. Daarbij heb ik ook Twitter Bootstrap in het ontwerp opgenomen.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan revisie, onderhoud en uitbreiding van het online gebouwbeheersysteem NBIS, een webapplicatie waarin onroerendgoed-beheerders van complete portefeuilles huurcontracten, onderhoudscontracten, inventaris en MJOP kunnen overzien. Deze applicatie was oorspronkelijk zonder framework gebouwd, ik heb hierin gaandeweg alsnog een MVC-structuur en consequente objectmodellen ingebouwd.

Momenteel hou ik de websites van WFDeals draaiende en versterk ik het backend-team van Comaxx waar ik voornamelijk doorontwikkel aan de website en het online marketing systeem van Royal Canin.

Behalve mijn diepgaande kennis van PHP en serveromgevingen heb ik ook een brede kennis van de wereld eromheen; dit gekoppeld aan goede communicatie met eindgebruikers maakt dat ik ook goed in staat ben om verbindingspunt te zijn tussen opdrachtgever en specialisten op andere gebieden (DBA'ers, Microsoft-specialisten enz.) en zo een team te leiden om tot een mooi en door de opdrachtgever gewenst resultaat te komen. Ik kan deze mensen ook zelf vinden en beoordelen op hun geschiktheid.

NBIS
NBIS: Revisie, onderhoud en uitbreiding van dit online gebouwbeheersysteem.
Oechie
Oechie: Ontwerp en realisatie van zowel backend als frontend van deze webapplicatie in opdracht van WeWa.
Embedded software
Hitechnologies: Ontwikkeling van embedded webservers voor remote monitoring en control.
ASML Twinscan
ASML: Ontwikkeling UI-bouwstenen, speciaal gericht op de lastige omstandigheden in cleanrooms (geel licht, touchscreen-bediening met handschoenen, minimaal keyboard-gebruik).